slevy letni 2020

Proběhlo

Tabačka slaví narozeniny a již od 4. listopadu odstartovala velkou narozeninovou soutěž o iPhone a další skvělé ceny!
Třetí narozeniny oslaví jak jinak než se svými návštěvníky, na které čekají výhodné nákupy, hry a doprovodný program. Nenechte si ujít taneční vystoupení, švihadlovou show, zpívání s kytarou, kreativní dílničky z korálků. Metaná není curling! Přijďte se podívat a zahrát do naší pasáže! Nebude chybět fotokoutek s dortem a klaunem, malování na obličej a soutěže pro celou rodinu.
Výhodné narozeninové nákupy,slevy, drobné dárky nabízí prodejny GATE, CCC, KiK, Orin a Dr.Max Lékárna.

Pravidla soutěže Nakup a vyhraj iPhone a další skvělé ceny!
Akce probíhá od 4.11. do 27.11. 2016 do 17:45 hodin v prostorách Obchodní galerie Tabačka, Přemyslovců 1/2252, 741 01 Nový Jičín (dále jen „Galerie“).
Přincip soutěže:
Do losování se mohou zapojit ti zákazníci, kteří nakoupí v tyto dny  nad 500,- Kč
v jakémkoliv obchodě v Obchodní galerii Tabačka nebo hypermarketu Albert a vyplní slosovací kupon, který vhodí do losovacího boxu umístěného v pasáži. Pouze úplně a čitelně vyplněné formuláře budou zařazeny do slosování. Soutěžní formuláře budou k dispozici
v jednotlivých prodejnách nebo ve stojanu na letáky v blízkosti prodejny CCC. Ze všech správně vyplněných formulářů vylosujeme 27.11.2016 v 17:45 hodin výherce níže  uvedených cen. Více účtenek, více vyplněných kuponů, větší šance na výhru!
Podmínkou předání výhry je účast výherce přímo na místě v době slosování, řádně a úplně vyplněný kupon a předložení účtenky (účtenek).

Ceny pro výherce jsou následující:
- iPhone 6S 64gb Silver
a dále výhry darované nájemci Galerie a to:
GATE – 2 x dárková karta v hodnotě 500,- Kč
CCC - 2 x dárková karta v hodnotě 500,- Kč
- ostatní drobné ceny

Pravidla soutěže:
1. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky, která nejpozději v době registrace do soutěže dovrší věkové hranice 18 let. Účastníkem soutěže může být i nezletilá fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky za podmínky souhlasu zákonného zástupce, který je zároveň oprávněn jménem nezletilého převzít případnou výhru.
2. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci vyhlašovatele a organizátora soutěže a osoby jim blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.
3. Soutěžící vyplněním a vhozením soutěžního formuláře do soutěžního boxu potvrzuje, že se seznámil s jejími úplnými pravidly a zavazuje se je dodržovat s vědomím případných důsledků jejich porušení nebo nedodržení.
4. Vyhlašovatel ani organizátor nenesou odpovědnost za případné překážky na straně soutěžících nebo v souvislosti s jejich odstraněním při uplatnění, realizaci nebo převzetí výhry.
5. Vyhlašovatel ani organizátor nenesou odpovědnost za jakékoli škody způsobené soutěžícím v souvislosti s užíváním výhry.  Soutěžícím nevzniká právo výhru reklamovat (tzn., že se na ně nevztahuje 2-letá spotřebitelská záruční doba).
6. Na jakékoli výhry nemá soutěžící právní nárok a nejsou soudně vymahatelné. Výhry nelze vyměnit ani proplatit v hotovosti.
7. Vyhlašovatel ani organizátor neodpovídají za vady výher. Nebezpečí škody přechází na výherce převzetím výhry.
8. Výhry soutěže budou losovány 27.11.2016  v  Galerii v rámci narozeninového programu  přibližně v 17:45 hodin.  Výherci si budou moci vyzvednout výhry ihned na místě. Výherci  budou povinni se při převzetí výhry prokázat platným dokladem totožnosti. Pořadatel není povinen ceny předávat jiným způsobem či zasílat poštou.
9. Vyplněním a vhozením soutěžního formuláře do soutěžního boxu se účastník soutěže zavazuje dodržovat pravidla soutěže stanovená pořadatelem. Pravidla soutěže budou k dispozici na internetových stránkách www.tabacka.cz a na facebookovém profilu Galerie.
10. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoli bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat, změnit její pravidla nebo výhry. Změna pravidel nezakládá soutěžícímu nárok na náhradu nákladů vynaložených v soutěži.
11. Vyplněním a vhozením soutěžního formuláře do soutěžního boxu udělují soutěžící výslovný souhlas se shromážděním a zpracováním osobních údajů v marketingové databázi vyhlašovatele a organizátora, s uveřejněním výsledků soutěže na www.tabacka.cz, na Facebooku Galerie a v tiskových či propagačních materiálech vyhlašovatele nebo organizátora soutěže, a to na dobu neurčitou. Tímto způsobem poskytnuté osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám  s výjimkou osob podílejících se na organizování a přípravě soutěže v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Vyplněním a vhozením soutěžního formuláře do soutěžního boxu vyjadřuje soutěžící souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla vyhlašovatele a organizátora soutěže; neposkytnutí nebo odvolání souhlasu může mít za následek znemožnění předání případné výhry.


 

ccc do konce cervencegate sale
letak dr max do srpnatescoma
nuannce do cervence - dr maxerotic city soutez do konce cervence

Jste na stránce: Galerie Tabačka / Akce a novinky / Proběhlo

 

Copyright © Obchodní galerie Tabačka 2020